• مهلت مرجوع کالا 3 روز از زمان سفارش می باشد .
  • انجام خدمات پیگیری گارانتی محصولات با احتساب هزینه های خدمات، تا یکسال از زمان سفارش برعهده این فروشگاه می باشد .
  • درخصوص مرجوع کالای خسارتی ، که مشخص شود علت خسارت شرکت حمل کننده می باشد ، عودت وجه یا پرداخت هرگونه مبلغی برای سفارش منوط به نتیجه کارشناسی و رای محاکم صالحه می باشد . در این خصوص فروشگاه پرویس تمام تلاش خود را برای احقاق حق مشتری و جبران خسارت و پیگیری دریافت خسارت از شرکت حمل کننده را مبذول خواهد داشت .